Webshop GOOGLE ALL-IN csomag

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a MIS-Online Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott „Webshop GOOGLE ALL-IN csomag” elnevezésű szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgálatás) általános szerződési feltételeit.

Szolgáltató adatai:

Név: MIS-ONLINE KFT.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Tó sétány 57.

E-mail: neubauer.tibor@maimarketing.hu

Adószám: 11744773-2-13

Telefonszám: 06 20 922 4535

Megbízónak minősül a szolgáltatást a https://maimarketing.hu/termek/ekernap/ oldalon Megbízó jogi személy (ideértve az Egyéni Vállalkozókat is). Szolgáltató rögzíti, hogy természetes személy nem jogosult a Szolgáltatás igénybevételére.

 1. A SZERZőDÉS TÁRGYA

A jelen ÁSZF tárgya a Szolgáltató által nyújtott „GOOGLE ALL-IN csomag” elnevezésű szolgáltatás igénybevételi feltételeinek meghatározása.

A „Webshop GOOGLE ALL-IN csomag” elnevezésű szolgáltatás az alábbi szolgáltatáselemeket tartalmazza:

SEO szolgáltatás keretében

Google Ads hirdetés management szolgáltatás keretében

SEO – Keresőoptimalizálás teljeskörűen:

 • onsite paraméterek auditja és beállítása;
 • SEO versenytárs elemzés;
 • linképítés saját szerverekről havi 10 linkkel és minőségi cikkel;
 • napi kulcsszó monitoring.
 • Google search hirdetések kezelése
 • Google performance max hirdetések kezelése
 • Google banner display hirdetések kezelése
 • Google remarketing hirdetések kezelése
 • Google kampányokhoz szükséges grafikai anyagok elkészítése.

Felek rögzítik, hogy Jelen ÁSZF tárgya:

 • a SEO keresőoptimalizálási szolgáltatás keretében a Google Inc. által üzemeltetett Google elnevezésű keresőszolgáltatásban elért eredmények javítására irányul,
 • a Google Ads hirdetés management szolgáltatás keretében a Google Inc. által biztosított hirdetési felületeken hirdetések kezelése, ennek keretében hirdetés elkészítése és közzététele.

Felek közösen keresőoptimalizálásként határozzák meg azt a tevékenységet, amely arra irányul, hogy a Megbízó által megadott domain (internetes url cím) a Google keresési eredmények között az organikus (azaz természetes) találati eredmények között a Szerződés létrejöttekori eredményekhez képest jobb eredményen jelenjen meg.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatás igénybevétele megbízási jellegű jogviszonyt hoz létre köztük, amely alapján Szolgáltató nem meghatározott eredmény elérését, hanem a legjobb szakmai tudása szerinti eljárást, tevékenység végzést vállalja.

 1. Megrendelés menete

Megbízó a Szolgáltatást a https://maimarketing.hu/termek/ekernap/ oldalon keresztül tudja megrendelni.

A megrendeléshez a „Kosárba teszem” gombra kell kattintani, majd ezt követően meg kell adni a számlázási adatokat.

A megrendelést a „Megrendelés elküldése” gom megnyomásával kell leadni.

Ezt követően az első megbízási díjat az oldalon megadott bankszámlára el kell utalni.

Az utalás beérkezésekor jön létre a szerződéses jogviszony a Felek között.

 1. SEO szolgáltatással kapcsolatos rendelkezések

Szolgáltató a Szolgáltatást saját szakmai irányelvei és szakmai tudása alapján nyújtja. Megbízó nem jogosult olyan utasítást adni, amely a Szolgáltatás szakmai megvalósítására vonatkozik.

Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatás ellenértékeként megbízási díjat fizet Szolgáltató számára.

Felek kölcsönösen vállalják, hogy a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.

Megbízó kötelezettsége továbbá:

 • meghatározni azt a domain-t és (opcionálisan, ha ennek felkutatása nem a Szolgáltató feladata) azt a keresőszót (vagy szavakat), amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a tevékenységét végzi jelen ÁSZF alapján,
 • az általa meghatározott domain név feletti rendelkezési jog gyakorlásának technikai hátterének biztosítása a célból, hogy a Szolgáltató a tevékenységét el tudja látni.
  1. Szolgáltató és megbízó jogai

Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása keretében jogosult:

 • a Szolgáltatás nyújtás szakmai megvalósítását önállóan végezni,
 • a Megbízó számára a Szolgáltatás nyújtás megvalósításához szükséges intézkedéseket meghatározni,
 • a Szolgáltatás nyújtásáért cserébe a Szolgáltatási díj fizetését követelni, függetlenül attól, hogy a díjfizetés időpontjában a Szolgáltatás elérte-e már a célját.

Megbízó jogosult:

 • Szolgáltatót felhívni, hogy tevékenységéről adjon információt,
 • szakmai segítséget kérni a Szolgáltató által javasolt intézkedések megtételével kapcsolatban.
  1. Felek felelőssége

Szolgáltató azért vállalja a felelősséget, hogy a Szolgáltatás keretében legjobb szakmai tudása és a tőle elvárható gondosság szerint jár el Megbízó érdekében.

Szolgáltató nem vállalja a felelősséget, ha a Szolgáltatás azért nem éri el a kívánt célt mert:

 • a Google Inc. megváltoztatta a keresőszolgáltatása működési elveit, vagy rangsorolási rendszerét,
 • a Google Inc. a domain, vagy az azon futó honlap biztonsági szintje miatt sorolja hátra a keresési találatok között a domain-t,
 • a Google Inc. a domain, vagy az azon futó honlap technikai beálltásai, vagy paraméterei miatt sorolja hátra a keresési találatok között a domain-t,
 • Megbízó nem jó keresőszóra kérte a Szolgáltatás nyújtását,
 • Megbízó a keresőoptimalizálásban érintett domain estében nem végzi el a Szolgáltató által meghatározott intézkedéseket.

Szolgáltató nem vállal arra felelősséget, hogy a Szolgáltatás nyújtásának következményeként Megbízó árbevétele, vagy a domain látogatottága növekedni fog.

 1. Google ads hirdetés managmenet szolgátlatás feltételei

Szolgáltató a Szolgáltatást saját és a Google Inc. által meghatározott szakmai irányelvek és szakmai tudása alapján nyújtja. Megbízó nem jogosult olyan utasítást adni, amely a Szolgáltatás szakmai megvalósítására vonatkozik.

Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatás ellenértékeként megbízási díjat fizet Szolgáltató számára.

Felek kölcsönösen vállalják, hogy a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.

Megbízó kötelezettsége továbbá:

 • meghatározni és ha ez szükséges elkészíteni azt a céldomain-t, vagy landign page-et, amelyre vonatkozóan a Szolgáltató a tevékenységét végzi jelen ÁSZF alapján,
 • a Google Ads kampány hirdetési költségeit a Google Inc. felé rendezni,
 • meghatározni a hirdetések költségkeretének összegét, ha ez szükséges a hirdetés időtartamát,
 • megadni Szolgáltató kérése alapján minden olyan információt, ami Szolgáltató számára az adott hirdetés célzási és egyéb beállításához szükséges,
 • Google Ads hirdetési fiókót, valamint az egyéb szükséges diókok (így különösen Google Analytics és Tag Manager fiók) létrehozni és ahhoz megfelelő jogosultsági szintű hozzáférést adni Szolgáltató számára.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a hirdetések keretösszegének fizetése érdekében Megbízónak kell a Google Ads hirdetési fiókban a fizetési fiók adatait megadni. Szolgáltató nem jogosult a fizetési adatok megismerésére.

  1. Szolgáltató és megbízó jogai

Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása keretében jogosult:

 • a Szolgáltatás nyújtás szakmai megvalósítását önállóan végezni,
 • a Megbízó számára a Szolgáltatás nyújtás megvalósításához szükséges intézkedéseket meghatározni,
 • a Szolgáltatás nyújtásáért cserébe a Szolgáltatási díj fizetését követelni, függetlenül attól, hogy a díjfizetés időpontjában a Szolgáltatás elérte-e már a célját.

Megbízó jogosult:

 • Szolgáltatót felhívni, hogy tevékenységéről adjon információt,
 • szakmai segítséget kérni a Szolgáltató által javasolt intézkedések megtételével kapcsolatban.
  1. Felek felelőssége

Szolgáltató azért vállalja a felelősséget, hogy a Szolgáltatás keretében legjobb szakmai tudása és a tőle elvárható gondosság szerint jár el Megbízó érdekében.

Szolgáltató nem vállalja a felelősséget, ha a Szolgáltatás azért nem éri el a kívánt célt mert:

 • a Google Inc. megváltoztatta a hirdetési szolgáltatása működési elveit, vagy rangsorolási rendszerét,
 • a hirdetések a céloldal alacsony minőségi mutatói miatt nem érik el a kívánt céljukat,
 • a Google Inc. a domain, vagy az azon futó honlap biztonsági szintje miatt sorolja hátra a hirdetési találatok között a domain-t,
 • Megbízó a hirdetés managment szolgáltatással érintett domain estében nem végzi el a Szolgáltató által meghatározott intézkedéseket.

Szolgáltató nem vállal arra felelősséget, hogy a Szolgáltatás nyújtásának következményeként Megbízó árbevétele, vagy a domain látogatottága növekedni fog.

 1. Felek együttműködése

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatban a Google Inc, biztosította lehetőségeken belül paraméterezi a Szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos méréseket és elkészíti a havi statisztikai jelentéseket.

Szolgáltató havi rendszerességű online meetinget tart Megbízóval közösen, amelyben a Felek egyeztetik és kiértékelik az eredményeket.

 1. Szolgáltatási DÍJ és a FiZETÉSi FELTÉTELEK

  1. Díjazás

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató a szolgáltatása teljesítéséért vállalkozási díjra jogosult. A szolgáltatás bruttó ellenértéke a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint kerül kiszámlázásra havi gyakorisággal.

A Szolgáltatás díját Megbízó fő-domain címenként számítja fel.

A Szolgáltatói Díj tartalmaz minden, a Szolgáltató tevékenységével és szerződésszerű teljesítésével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, kivéve a hirdetési költségek összegét.

 1. Az Ászf módosítása

Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat egyoldalúan is módosítani a Megbízó előzetes értesítése mellett.

A módosítás lehetősége kiterjed a szolgáltatások tartalmának és díjának módosítására is, azonban a díjazást csak a megbízási díjjal még nem rendezett időszakra vonatkozóan jogosult Szolgáltató módosítani. Ilyen esetben a következő előfizetési periódusban már a módosított díj szerint érvényesíti a megbízási díj igényét Megbízóval szemben.

 1. A jogviszony MEGSZŰNÉSE

A Felek közötti jogviszony szerződés megszűnik:

 • a Felek közös megegyezése alapján,

 • a Felek rendes vagy rendkívüli felmondása alapján.

Felek jogosultak a szerződést 30 napos felmondási határidő alkalmazásával indoklás nélkül felmondani. Szolgáltató a már megfizetett szolgáltatási díjat időarányosan visszafizeti.

Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:

 • Szolgáltató többszöri felszólítás ellenére is hibásan teljesít.

Szolgáltató jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:

 • Megbízó a fizetési felszólítást követően sem teljesíti a megbízási díjat.

Felek megállapodnak, hogy felmondás esetében egymással elszámolnak.

 1. ViS MAiOR

Ha bármelyik Fél jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését vis maior vagy a másik fél magatartása vagy érdekkörében bekövetkezett vis maior esemény késlelteti vagy akadályozza, akkor ez mentségül szolgál a Fél nem szerződésszerű teljesítésére.

Vis maior kifejezés a különösen következő eseményeket jelenti: terrorcselekmény, blokád, járvány, földcsuszamlás, tűz, vihar, árvíz, földrengés, robbanás, vízkár, villámlás, leküzdhetetlen fagy, szokatlan és rendkívüli időjárási vagy más körülmények miatti közlekedési késedelmek, vagy hasonló, az érintett Fél ellenőrzésén kívül eső események.

Vis maiorra a Szolgáltató csak akkor hivatkozhat, ha írásban értesíti a Megbízót – amennyiben a körülmények lehetővé teszik – a vis maior tényéről és várható időtartamáról. Ha a Megbízó egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szolgáltatónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot, amelyet a vis maior esete nem gátol.

A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.

 1. ViTÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE

A Szolgáltatónak és Megbízónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük az ÁSZF keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, az ÁSZF megkötése után felmerülő, az ÁSZF teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

 1. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben a jelen ÁSZF valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek bizonyul, vagy érvénytelenné válik, ez a teljes ÁSZF érvényességét nem érinti.

A Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést – a jogszabályok keretei között – olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a legjobban szolgálja.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelensége nem vezethet egyik félnek a jelen ÁSZF teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelmére.

Hatályos:

Budapest, 2022. 09. 06.-tól.